De vereniging Het Oude Raadhuis van Warmond heeft tot doel het monument Dorpsstraat 36 ‘te behouden als openbare ruimte’.

Steun galerie Het Oude Raadhuis van Warmond.

Het lidmaatschap bedraagt € 15,50 per jaar. Stuur een mail met uw naam en adresgegevens en u krijgt in het voorjaar een nota en 10 x per jaar een uitnodiging voor een opening van een expositie in de gelijknamige galerie of maak anders eerder gemeld bedrag over naar bankrekening NL83INGB0005676809 ten name van de Vereniging Het Oude Raadhuis van Warmond.

Nieuwsbrief
Geïnteresseerd in de activiteiten van de vereniging Het Oude Raadhuis van Warmond? U kunt zich hier abonneren op de nieuwsbrief.