7 juli –  8 augustus 

Verkoopexpositie leden van de ‘Nederlandse Vereniging voor Zeeschilders’ – thema ‘Zee’

Cassandra van Veen | Ingrid Dingjan | Winnifred Bastian |
Victor Hoefnagels | Leentje Linders | Luk van Driessche |
Margot Olde Loohuis | Ageeth van den Oever (ruimtelijk werk) |
Edith Madou (ruimtelijk werk)

Sinds de oprichting begin jaren 50 van de vorige eeuw heeft de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders een keur aan maritiem werkende kunstenaars in haar ledenbestand. Oorspronkelijk was er een sterke band met de Koninklijke Marine en voeren kunstenaars mee op de nieuwe oorlogsschepen uit die tijd om beeldend verslag te doen van hun ervaringen. Inmiddels is het een gemengd gezelschap waarbinnen evenveel mannen als vrouwen actief zijn. De expositie toont diverse werken, waaronder schilderijen en ruimtelijk werk zoals beeldhouwwerken en keramiek.

 

Cassandra van Veen schildert, tekent en aquarelleert stillevens, landschappen en portretten. De verschillende genres worden benaderd vanuit een poëtische logica, met een hartstochtelijke beleving van de natuur. Ze hoedt zich voor te grote overdrijving of deformatie van de vorm.

Edith Madou heeft zich gespecialiseerd in realistische keramische beelden. Inspiratie haalt zij uit het dagelijks leven, oude kookboeken, de gezelligheid en de tradities in het Nederland van vroeger tijden tot nu. Een andere grote inspiratiebron is het maritieme leven en alles wat met visserij te maken heeft.

 

Margot Olde Loohuis schildert sinds 2007 vooral water in al zijn aspecten. Water is altijd beweeglijk, reflecteert, is transparant en breekt licht. Vanonder de waterspiegel is er weer een ander perspectief. De verwondering en vervreemding die dat teweeg brengt, wordt een bijna filosofische bron van inspiratie.

Leentje Linders, lucht en water, het verleden en het moderne verenigen zich in haar etsen in een veelheid van variaties. Ze maakt grafische constructies waarin beeldelementen en tekstfragmenten de blik en de verbeelding van de kijker stimuleren. 

Victor Hoefnagels begon op elfjarige leeftijd met schilderen. Na zijn studie werkte hij als ontwerper, illustrator en kunstschilder. Hij heeft een naturalistische stijl met een voorliefde voor portretten en zeegezichten. Wie oog heeft voor detail komt in zijn werk ruimschoots aan zijn trekken.

Winnifred Bastian zijn aquarellen kenmerken zicht door sterke kleuren, waarbij echter het transparante, heldere effect blijft. De laatste jaren ontwikkelt zij zich steeds meer als schilder van maritieme onderwerpen.

Ingrid Dingjan heeft zich gespecialiseerd in maritieme schilderijen, vaak in opdracht gemaakt voor scheepswerven. Zij gebruikt vooral waterverf en acryl. Haar weergave van schepen is niet fotografisch of technisch, maar een weergave van de relatie van schepen tot wind en water.

Ageeth van den Oever, de vormen die de wind en het water op het land achterlaten geven Ageeth inspiratie voor haar werk. Te herkennen aan de terugkerende organische vormen. Zij werkt voornamelijk in marmer en hardsteen. In haar beelden is vaak nog een gedeelte van de ruwe steen te zien.

Luk van Driessche, in zijn tekeningen en schilderijen kun je Vlaamse en Duitse invloeden herkennen. In het afgelopen jaar heeft hij aquarellen gemaakt in Normandië. Hij is onder meer geïnspireerd door schilders als James Ensor. Schilders die proberen het onzichtbare zichtbaar te maken of zoeken naar de wereld achter de werkelijkheid.

 

11 augustus –  12 september 

Verkoopexpositie met werk van de volgende kunstenaars:

JAN NAEZER – ETSEN

Jan Naezer heeft naam gemaakt met zijn etsen die een eigen herkenbare beeldtaal laten zien. Die beeldtaal is non-figuratief en bestaat uit een aantal vlakken, doorgaans in één kleur, die verbonden lijken door een scharnierend of verbindend element. Dit levert intrigerende beelden op die de kijker aanzeten tot langdurig observeren.

Zijn etsen zijn altijd een combinatie van verschillende diepdruktechnieken met hoogdruk en bij gelegenheid ook Chine collé. Zijn kleurgebruik is gereserveerd. Bruin, blauw, geel en rood zijn dominant maar steeds in isolement. Naezer mengt zijn kleuren niet en past ze evenmin naast elkaar toe in een ets. Hoewel de verbindende vormen in zijn werk soms aan (fragmenten van) letertekens doen denken, blijft zijn beeldtaal consequent non-figuratief. In overeenstemming hiermee geeft Naezer zijn werken dan ook geen anekdotische titels. Ze worden voorzien van een doorgaande nummering.

Jan Naezer is, zowel in Nederland als daarbuiten, een bekende naam in de grafische wereld. Als actief lid van Pulchri Studio en door zijn lesinstituut waar hij tal van cursussen verzorgt heeft Naezer zich een prominente plaats verworven in de Haagse kunstwereld.

ATI EMMERIK – BEELDEND IN BRONS

Emmerik studeerde van 1975 tot 1991 in de beslotenheid van haar atelier.
Om ruimtelijk vorm te kunnen geven maakt zij gebruik van, was, klei, gips, beton en alles wat maar voorhanden is. Werkende vanuit vrije expressie naar een kunstvorm in combinatie met een lijnenspel dat samen gaat met het spanningsveld, is voor Ati altijd een enorme uitdaging. Deze zoektocht naar schoonheid en harmonie is zelfs nu in 2021 nog lang niet volbracht. Met deze tentoonstelling wil Ati zichtbaar maken naar welke ontwikkelingen zij de laatste jaren is gegaan met haar nieuwe ontwerpen.
Ati koos er bewust voor om vooral dicht bij zich zelf te blijven. Dat bracht haar tot een autodidactisch kunstenaarschap. De vele driedimensionale ontwerpen vonden hun weg naar tentoonstellingen, particuliere aankopen binnen en buiten Europa.
Van 2018 tot 2020 werkte Ati Emmerik voornamelijk in opdracht.

MIEKE KETTLER – FROM ZERO TO ETERNITY

Deze tentoonstelling is een kunstzinnige reflectie van de voorbijgaande jaren en geeft een symbolische bespiegeling over verlies en toekomst. Ondertiteling van het werk is hierbij niet nodig want iedereen kan er een eigen invulling aan geven.
Mieke Ketler is de etser van het experiment. Behalve de traditionele zink-of koperplaat geven materialen als aluminiumfolie haar de mogelijkheid om een extra transparante afdruk te maken over de al bestaande druk. Van een oplage kan geen sprake zijn omdat de vorm niet altijd geëtst is.

De mens speelt een belangrijke rol in haar werk. Het grote conflict tussen Palestijnen en Israël heeft zij tot uitdrukking proberen te brengen in driehoeken bedekt door doeken doorsneden met scherpe vormen. Hierbij probeert zij een gevoel, in dit geval onrecht, te sublimeren zonder dat dit pathetisch wordt.

De driehoek en andere geometrische vormen gebruikt zij voor haar fragiele abstracte etsen met droge naald.