7 juli –  8 augustus 2021

Verkoopexpositie leden van de ‘Nederlandse Vereniging voor Zeeschilders’ – thema ‘Zee’

Sinds de oprichting begin jaren 50 van de vorige eeuw heeft de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders een keur aan maritiem werkende kunstenaars in haar ledenbestand. Oorspronkelijk was er een sterke band met de Koninklijke Marine en voeren kunstenaars mee op de nieuwe oorlogsschepen uit die tijd om beeldend verslag te doen van hun ervaringen. Inmiddels is het een gemengd gezelschap waarbinnen evenveel mannen als vrouwen actief zijn. De expositie toont diverse werken, waaronder schilderijen en ruimtelijk werk zoals beeldhouwwerken en keramiek.

Cassandra van Veen schildert, tekent en aquarelleert stillevens, landschappen en portretten. De verschillende genres worden benaderd vanuit een poëtische logica, met een hartstochtelijke beleving van de natuur. Ze hoedt zich voor te grote overdrijving of deformatie van de vorm.

Edith Madou heeft zich gespecialiseerd in realistische keramische beelden. Inspiratie haalt zij uit het dagelijks leven, oude kookboeken, de gezelligheid en de tradities in het Nederland van vroeger tijden tot nu. Een andere grote inspiratiebron is het maritieme leven en alles wat met visserij te maken heeft.

Margot Olde Loohuis schildert sinds 2007 vooral water in al zijn aspecten. Water is altijd beweeglijk, reflecteert, is transparant en breekt licht. Vanonder de waterspiegel is er weer een ander perspectief. De verwondering en vervreemding die dat teweeg brengt, wordt een bijna filosofische bron van inspiratie.

Leentje Linders, lucht en water, het verleden en het moderne verenigen zich in haar etsen in een veelheid van variaties. Ze maakt grafische constructies waarin beeldelementen en tekstfragmenten de blik en de verbeelding van de kijker stimuleren. 

Victor Hoefnagels begon op elfjarige leeftijd met schilderen. Na zijn studie werkte hij als ontwerper, illustrator en kunstschilder. Hij heeft een naturalistische stijl met een voorliefde voor portretten en zeegezichten. Wie oog heeft voor detail komt in zijn werk ruimschoots aan zijn trekken.

Winnifred Bastian zijn aquarellen kenmerken zicht door sterke kleuren, waarbij echter het transparante, heldere effect blijft. De laatste jaren ontwikkelt zij zich steeds meer als schilder van maritieme onderwerpen.

Ingrid Dingjan heeft zich gespecialiseerd in maritieme schilderijen, vaak in opdracht gemaakt voor scheepswerven. Zij gebruikt vooral waterverf en acryl. Haar weergave van schepen is niet fotografisch of technisch, maar een weergave van de relatie van schepen tot wind en water.

Ageeth van den Oever, de vormen die de wind en het water op het land achterlaten geven Ageeth inspiratie voor haar werk. Te herkennen aan de terugkerende organische vormen. Zij werkt voornamelijk in marmer en hardsteen. In haar beelden is vaak nog een gedeelte van de ruwe steen te zien.

Luk van Driessche, in zijn tekeningen en schilderijen kun je Vlaamse en Duitse invloeden herkennen. In het afgelopen jaar heeft hij aquarellen gemaakt in Normandië. Hij is onder meer geïnspireerd door schilders als James Ensor. Schilders die proberen het onzichtbare zichtbaar te maken of zoeken naar de wereld achter de werkelijkheid.

23 juni – 4 juli 2021

ArtWise 

een bijzondere verkoopexpositie met ‘native art’

In deze unieke expositie van ArtWise stonden verschillende kunstvormen uit de Maori en First Nation culturen centraal. Twee culturen uit Nieuw Zeeland en West Canada die veel raakvlakken hebben, maar toch hun eigen expressie. 

 

12 mei -20 juni 2021

Martine Kramer | houten beelden

Jan Willem van Swigchem | reliëfs

De beelden en wandsculpturen van Martine Kramer komen voort uit de lijnen en patronen in de natuur, de beelden vormen op zichzelf een nieuw en intrigerend patroon dat verandert door eromheen te lopen of door het licht dat erop valt.

De natuur is ook een belangrijke inspiratiebron voor de papier reliëfs van Jan Willem van Swigchem. De structuur van de elementen die wij kunnen waarnemen vormt de basis voor de vlakverdelingen. Door verandering in licht ontstaan er steeds andere vormen.