Zelf exposeren in galerie Het Oude Raadhuis van Warmond?

Als u interesse heeft om in de galerie Het Oude Raadhuis van Warmond te exposeren, dan kunt u dit (liefst) per e-mail kenbaar maken aan de beoordelingscommissie.

De procedure is als volgt:
1. Bij aanmelding dient u tenminste drie representatieve foto’s van uw werk mee te sturen. Grootte per foto max. 400 kb.
2. Na de beoordeling wordt u per e-mail op de hoogte gesteld van de beslissing van de commissie.
3. Bij goedkeuring worden vervolgens nadere afspraken met u gemaakt door de inrichrichtingscommissie; onder meer worden de huisregels doorgenomen en wordt de expositieovereenkomst opgesteld.

Expositiekosten
Een expositie in Het Oude Raadhuis beslaat over het algemeen een periode van vijf weken. De vereniging berekent de exposant aan huur van de ruimte €250 per periode, inclusief de kosten van hapjes en drankjes bij de opening. In de huurprijs zitten ook de kosten van de uitnodigingen, PR en de surveillance die door Het Oude Raadhuis verzorgd wordt! Bij meerdere exposanten per periode betalen de exposanten ieder een evenredig deel van dit bedrag. Bij meer dan vijf kunstenaars is een bijdrage van €50 per kunstenaar van toepassing. De vereniging Het Oude Raadhuis brengt aan exposant 25 % provisie in rekening van de opbrengst van de werken die naar aanleiding van de expositie in Het Oude Raadhuis zijn verkocht.  De provisie wordt berekend over de door de exposant vastgestelde verkoopprijs. Exposant dient tevens provisie af te dragen over werk dat naar aanleiding van de expositie in HOR wordt verkocht, dus ná de feitelijke expositieperiode en over opdrachten die naar aanleiding van de expositie worden verkregen.